• انتخاب شخمیران به عنوان صنعتگر نمونه
  • انتخاب شخمیران به عنوان برند برتر
  • راه اندازی کانال تلگرام
  • كارآفرين برتر سال 1393
امروز  سه شنبه ۶ مهر ۱۴۰۰
محصولات

منبع - باك به همراه متعلقات جهت تراكتور399 - 285 - 475 - 485 - 299 - 800 و روماني ( بدون پمپ )

منبع - باك و پمپ 9 پيستون تركيه به همراه متعلقات جهت تراكتور 399 - 285 - 475 - 485 - 299 - 800 و روماني

فرانت لودر شخميران كشاورزي چهار جك ايران با شير هيدروليك جهت تراكتور تك و جفت ديفرانسيل 299
   

فرانت لودر شخميران كشاورزي چهار جك ايران با شير هيدروليك جهت تراكتور تك ديفرانسيل 285 و روماني - دکل کوتاه

فرانت لودر شخميران كشاورزي سه جك ايران با شير هيدروليك جهت تراكتور تك ديفرانسيل 285 و روماني

فرانت لودر شخميران كشاورزي سه جك جهت تراكتور تك ديفرانسيل 285 و روماني بدون لوازم ( آهن آلات ) )
   

فرانت لودر شخميران كشاورزي سه جك جهت تراكتور تك ديفرانسيل 285 و روماني بدون لوازم ( آهن آلات ) - طرح جديد

فرانت لودر شخمیران کشاورزی چهار جک ایران با شیر هیدرولیک اروپائی و شیلنگ اسپانیا جهت تراکتور تک دیفرانسیل 285 و رومانی - دکل بلند

فرانت لودر شخمیران کشاورزی چهار جک جهت تراکتور تک دیفرانسیل 285 و رومانی بدون لوازم ( آهن الات )- دکل بلند